Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

hepi
7314 7090 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath
hepi
6612 9d97 420
Reposted fromerq erq viaTehawanka Tehawanka
hepi
hepi
7677 df82 420
Reposted fromslodziak slodziak viaSzczurek Szczurek
hepi
8006 4291 420
hepi
hepi
4767 959e 420
Reposted fromirresponsible irresponsible viatoffifee toffifee
hepi
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
hepi
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Marek Hłasko, "Pętla"
Reposted from1923 1923 viatoffifee toffifee
hepi
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromavooid avooid viatoffifee toffifee
hepi
8455 c0e2 420
Reposted from1NdyGo 1NdyGo viatoffifee toffifee
hepi
8122 8652 420
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatoffifee toffifee
hepi
2625 c650 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek
hepi
6173 c238 420
Reposted fromsoftboi softboi viaSzczurek Szczurek
hepi

February 09 2019

hepi
hepi
6117 abd6 420
Reposted frommrrru mrrru viaoxytocin oxytocin
hepi
7375 718e 420
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaoxytocin oxytocin
hepi
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viaoxytocin oxytocin
hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl