Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

hepi
hepi
3511 324d 420
Reposted fromteijakool teijakool viaTehawanka Tehawanka
hepi
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaTehawanka Tehawanka
hepi
4281 7db6 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatoffifee toffifee
hepi
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viatoffifee toffifee
hepi
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viatoffifee toffifee
hepi

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viatoffifee toffifee
hepi
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
hepi
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viatoffifee toffifee
hepi
1394 5c21 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viatoffifee toffifee
hepi
3530 60f9 420
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
hepi
Reposted fromcici7 cici7 viatoffifee toffifee
hepi
4828 afd8
Reposted frompapaj papaj viaTehawanka Tehawanka
1808 eded 420
Reposted fromsugikinator sugikinator viaaliss aliss
hepi
4187 3a1f 420
Reposted fromTamahl Tamahl vianiedobrze niedobrze
hepi
4481 54ad 420
Reposted fromgrobson grobson viaTehawanka Tehawanka
hepi
4482 2f4a 420
Reposted fromgrobson grobson viaTehawanka Tehawanka
hepi
Reposted fromFlau Flau viaTehawanka Tehawanka
hepi
4388 65f7 420
Reposted fromsoftboi softboi viaTehawanka Tehawanka
hepi
0037 a898 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl