Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

hepi
3799 24ac 420

June 10 2017

hepi
hepi
7188 bc83 420
Reposted fromssozs ssozs viaalternativestyle alternativestyle
8935 3e9b 420
hepi
7680 1317 420
8260 631f 420
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 03 2017

hepi
5973 ca8f 420
Reposted frombasara basara viachowchow chowchow
hepi
hepi
hepi
7840 fe5d 420
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viazamknioczy zamknioczy
3986 7a2d 420
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viamiimi miimi
hepi
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven viamiimi miimi
hepi
8823 7336 420
Reposted fromverronique verronique viamiimi miimi
4992 34bb 420

dicknurse:

straight-off-the-deep-end:

WAFER!!! ❤

Not For Sale

hepi
Reposted fromKara1969 Kara1969 viazamknioczy zamknioczy
hepi
hepi
8530 b296 420
Reposted fromzolwik zolwik viamiimi miimi
hepi
6747 347e 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiimi miimi
hepi
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viamiimi miimi
hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl