Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

hepi
9859 a225 420
Reposted frompulperybka pulperybka viachowchow chowchow
hepi
1290 a07f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowchow chowchow
hepi
Reposted fromFlau Flau viachowchow chowchow
hepi
2572 16a0 420
Reposted fromfearnopain fearnopain viachowchow chowchow
hepi
3404 3a55 420
Reposted fromministerium ministerium viachowchow chowchow
hepi
0070 de76 420
Reposted frompiehus piehus viachowchow chowchow
hepi
hepi
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaaffascinante affascinante

June 20 2017

hepi
4235 a49f 420
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaaffascinante affascinante
hepi
4841 eba7 420
Reposted fromkaiee kaiee viachowchow chowchow
hepi
9574 cdec 420
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viachowchow chowchow
hepi
6188 4b69 420
Reposted fromAlcea Alcea viaKarlsquell1337 Karlsquell1337
hepi
2478 aa8e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowchow chowchow
hepi
7756 c2e8 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viachowchow chowchow
hepi
5372 2339 420
Reposted fromWicher Wicher viachowchow chowchow
hepi
4725 405d 420
Reposted fromteijakool teijakool viachowchow chowchow
hepi
hepi
4812 ab73 420
Reposted fromkaiee kaiee viachowchow chowchow
hepi
6407 70b7 420
don't let this be our story
Reposted fromohhh ohhh viachowchow chowchow
hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl