Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

hepi
3535 1625 420
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
hepi
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viatoffifee toffifee
hepi
hepi
3280 9398 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viacattolico cattolico
hepi
1869 131b 420
Próżna 14, Warszawa dziś
Reposted fromEmisja Emisja viacattolico cattolico
hepi
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
hepi
5462 0647 420
Reposted fromSayid Sayid vianiedobrze niedobrze
hepi
4060 adb7 420
Reposted fromSzczurek Szczurek
8138 b53c 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamiimi miimi
hepi
3405 2317 420
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viaSzczurek Szczurek

November 08 2018

hepi
1839 a635 420
hepi
1882 f3f8 420
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax vialoca-blueberry loca-blueberry
hepi
hepi
hepi
3612 a46e 420
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viatoffifee toffifee
hepi
2768 9e1f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
hepi
9250 56a7 420
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
hepi
2798 4687 420
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee

November 07 2018

hepi
1670 ccfd 420
Reposted fromRowena Rowena viacattolico cattolico
hepi
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...