Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

hepi
1909 0a55 420
Reposted frompampunio pampunio vianiedobrze niedobrze
hepi

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viatoffifee toffifee
hepi
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viatoffifee toffifee
hepi
2051 e8f0 420
Reposted fromdudku dudku viatoffifee toffifee
hepi
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
hepi
0969 2eee 420
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viatoffifee toffifee
hepi

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatoffifee toffifee

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viatoffifee toffifee
hepi
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
hepi
1410 2499 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatoffifee toffifee
hepi
0446 820c 420
Reposted fromLane Lane viatoffifee toffifee
hepi
Reposted fromFlau Flau viatoffifee toffifee
hepi
Reposted fromFlau Flau viaanato anato
hepi
1235 f013
Reposted fromregcord regcord viatoffifee toffifee
hepi
1077 bae1 420
Reposted fromstundism stundism viaTehawanka Tehawanka
hepi
1671 4f2b 420
Reposted fromkelu kelu viaTehawanka Tehawanka
hepi
1558 4a28 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTehawanka Tehawanka
hepi
7239 51f9 420
Reposted frompunisher punisher viaTehawanka Tehawanka
hepi
0332 f452 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaTehawanka Tehawanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...